Äldre namn på sjukdomar

Dödsorsaken skrevs in av prästen i kyrkoböckerna som ofta fick ställa diagnosen själv. Prästen visste inte alltid vad församlingsmedlemmen avled av. Senare på 1800-talet var det ofta en läkare som konstaterade dödsorsaken som skrevs in i böckerna, Vanligare i städerna än på landsbygden. De äldre sjukdomsnamnen var helt andra än de vi är vana vid idag. Nedan följer äldre och nyare namn på sjukdomarna.

Äldre namn Nyare namn
Abscessus Böld
Andtäppa Astma
Anthrax Mjältbrand
Bleksot Blodbrist
Blodslag Hjärnblödning
Brand Inflammation
Brott Epilepsi
Brännsjuka Feber
Bröstfeber Lunginflammation
Bröstsjuka Tuberkulos
Bukrev Olika slags magåkommor, t.ex. blindtarms-inflammation, gallsten, magsår
Böldpest Pest
Dysenteri Akut inflammation i tarmen
Emboli Blodpropp
Engelska sjukan Rakitis (D-vitaminbrist), barnasjuka
Fallandesot Epilepsi
Fläckfeber Nervfeber, tyfus
Franska sjukan, Fransosen Syfilis
Frossa Malari
Gangrene Kallbrand
Gikt Reumatisk sjukdom
Hernia Bråck
Hetsig sjukdom, Hektik Feber
Huvudsot Hjärnhinneinflammation
Håll och styng Lunginflammation
Häfta Förstoppning
Koppor Smittkoppor
Kräfta Cancer, tumör
Lungsot Tuberkulos
Magrev Kolik
Maran Astma
Marasmus senilis Ålderdomssvaghet
Meningitis cerebralis Hjärnhinneinflammation
Moderpassion Psykiska och nervösa symptom hos kvinnor
Nervfeber Tyfus
Obstruktion Förstoppning
Pleuresi Lunginflammation
Pneumonia, Pleuropneumonia Lunginflammation
Rachitis Engelska sjukan
Ryska snuvan Influensa
Rödsot Dysenteri
Rötfeber Kallbrand
Sepsis Blodförgiftning
Spanska sjukan Epidemisk influensa
Stenpassion Njursten, gallsten
Stickfluss Astma
Strupsjuka Difteri
Strypsjuka Krupp
Svinsot Tuberkulos
Trånsjuka Tuberkulos, utmärgling
Tvinsot Avtynande
Utsot Diarré
Vattusot Vattensvullnad

För mer information över ytterligare namn på dödsorsaker besök DDSS sida.

Förslag till ändringar, fyll i formuläret nedan.

Allan Kvalevaag
2023-06-03