Schleswig

Schleswig

Vy från Schlei med domkyrkan i bakgrunden

Schleswig ligger strategiskt vid floden Schlei med sitt utlopp i Östersjön i delstaten Schleswig-Holstein. Staden har anor ända tillbaka till 800-talets vikingatid då byn Haithabu eller som man säger i dagligt tal, Hedeby byggdes.

Staden med sina ca: 30000 invånare får betraktas som en småstad i Tyskland. Läget vid en vik långt in från Östersjön var viktigt förr då fartygen inte behövde djupt vatten att färdas på. Placeringen av boplatser som Haithabu var mycket viktigt som skydd, fienden lurade hela tiden runt hörnet. Läget har spelat sin roll genom århundraden med en rad krig. Från 800-talet och fram till år 1864 var Schleswig ett danskt jarl- eller hertigdöme. Under Dansk-tyska kriget 1864 erövrades Schleswig tillsammans med Holstein av Preussen och Österrike. 1867 förenades Schleswig med Holstein som den preussiska provinsen Schleswig-Holstein. Vid en folkomröstning 1920 återfördes den nordliga delen av Schleswig till Danmark, officiellt som de sønderjyske Landsdele. Efter andra världskriget kom ett stort antal tyska flyktingar från områdena i öst till Schleswig-Holstein. En dansk rörelse fick kraftig framgång och önskade hela Schleswig återkom till Danmark. Den danska regeringen avvisade dock kraven och efter några år stabiliserades läget. Vid Köpenhamn-Bonn deklarationen 1955 erkändes de två minoritetsgruppers rättigheter och nationella spänningar i gränsområdet är numera sällsynta.

Allan Kvalevaag
2021-05-22