Hedeby

Eller Haithabu om man så vill, en plats där marknadsaktiviteterna var väl utbredda under 800-1000-talet. Hedeby var en omlastningsplats för vidare transport av varor från nord och syd. En strategisk väl vald plats vid danska rikets gräns långt in i landet med sjöväg via fjorden Schlei till Östersjön Det var kung Godfred av Danmark som anföll år 808 Franiska rikets kung Karls allierade (slaviska obotriterna) i den konkurrerande staden Reric. Han flyttade Reric handelsmän till Hedeby som växte till en stor stad med dåtidens mått. Under sin storhetstid hade Hedeby runt 1000 invånare. Namnet som användes i de tysktalande områdena var Haithabu vilket också finns med på Erik stenen. Enligt Adam av Bremen grundades ett rike med Hedeby i centrum av Kung Gnupas far Olof. G. Det var kung Godefrid som utvecklade Hedeby till en stor handelsplats. Hedeby förstördes 1066 av inkräktare. Staden byggdes aldrig upp igen utan fick förfalla långt in i våra dagar. En ny boplats bygges senare upp norr om Hedeby som fick namnet Slesvig, med dansk stavning. Numera heter staden Schleswig och ligger i dagens Schleswig-Holstein i Tyskland. I början på 1900-talet började utgrävningarna i Hedeby som fram till dess legat orört i sina kulturlager. Än idag pågår arkeologiska utforskningar i området kring Hedeby

Livet var hårt i Hedeby, med många människor nära varandra. Det var trångt mellan de små husen som låg i ett regelbundet mönster. Gatorna ner mot hamnen låg i öst-västlig riktning. Människorna levde sällan mer än 30–40 år. Arkeologiska undersökningar visar att de ofta led ett smärtsamt öde och dog av sjukdomar som tuberkulos. Den spansk/arabiske resande köpmannen Al-Tartushi besökte Hedeby år 965 och han har skrivit den mest färgstarka och ofta citerade beskrivningen av livet i Hedeby. Al-Tartushi kom från Córdoba en provins i Spanien där livet var betydligt bekvämare än i Hedeby.
”Slesvig (Hedeby) är en mycket stor stad alldeles i andra änden av havet … Invånarna dyrkar Sirius, förutom en minoritet kristna som har en egen kyrka där…. Den som slaktar ett offerdjur ställer upp stolpar vid dörren till hans innergård och spetsar djuret på dem, vare sig det är en ko, …en get eller en gris, så att hans grannar ska se att han offras för att ära sin gud. Staden är fattig på varor och rikedom. Människor äter främst fisk som är riklig. Bebisar kastas i havet på grund av ekonomin. Rätten till skilsmässa tillhör kvinnorna…. Konstgjort ögonsmink är en annan egenhet; när de bär det försvinner aldrig deras skönhet, i själva verket görs det av både män och kvinnor. Dessutom: Aldrig har jag hört någon sjunga så dåligt som dessa människor, det är ett mullrande ljud som kommer från deras halsar, som en hund, men ännu mer bestialiskt.”

Daneverken


En omfattade försvarsanläggning med flera vallar på en sammanlagd längd mellan 25 – 30 km. Vallarna sträcker sig från Hedebys stadsvall i öster, över det jylländska näset mot väster till sumpmarkerna som omger Rheide å och Treene innan de flyter samman med Ejder. Även öster om Hedeby finns en vall sträckning. Danevirke är byggd i olika faser, de äldsta dateringarna är från år 737 e Kr, dessa kommer från en tillbyggnad på vallens ännu äldre delar. Nya dateringar av bjälkar kan härledas tillbaka till 600-talet. Under senare 1100-talet har även Valdemar den store byggt på Danevirke. Vallarna har dels haft träpalissader på krönet och dels vallgravar. Om ni är i trakterna så gör gärna ett besök på museet Danevirke Museum.

Allan Kvalevaag
2022-11-08