Släktsagor

Släktsagor 
Släktsagor eller snarare berättelser om intressanta personer presenteras här mer ingående. Efterhand som material samlas in kommer det att bli fler berättelser.

Arbetet med ”släktsagorna” är indelat i olika steg.
Det första är att leta upp intressanta historier att berätta. Därefter börjar själva insamlandet av information och källor, vilket tar det mesta av tiden, ibland flera år. När materialet är på plats ska det sammanställas och sorteras upp. Gärna bilder, filmer om det finns, vilket är att föredra. Dessa ska skannas in och eller behandlas innan det slutligen blir en läsvärd historia eller släktsaga om man så vill.

Anders Paulsen Wallevik
Carl Dahl
Hans Kristoffer Halvorsen
Heinrich Lass
Jacob Andersen
John Hauge
John Henry Walker
John Kvalevaag
Lars Dedrick Wadholm
Laura Amalie Pedersdatter
Mathias Kvalevaag
Ole Olsen
Peder Bertin
Storjohann
Sven Fredriksen Ostewig
Tollef Bakke
Tre bröder

Allan Kvalevaag
2022-06-20