D/S Thor

Foto: Oljemålning på Karmsund folkemuseum

Det är onsdagskväll 28 februari 1906 i Lyngholm, Sveio. Fartygen ligger tätt i hamnen, fullastade med sill som skall isas ner innan vidare transport. Ett av skeppen D/S Thor kommer att förlisa i en storm under natten till torsdagen. Ombord på ”Thor” fanns 41 personer, fördelade på en 12 mans besättning och 29 arbetare som hade till uppgift att lägga sillen i låder med is. 39 personer skulle omkomma då ”Thor” förliste strax utanför Lyngholm tidigt på torsdagsmorgonen 1 mars 1906.

D/S Thor som ägdes av skeppsredare H O Simma i Haugesund användes till att isa ner sill från vårsillfisket. Sillen skulle senare transporteras till England. Arbetetslaget ombord hade till onsdagskvällen hunnit med att isa 300 lådor sill. Arbetsstyrkan hade sin logi ombord på D/S Thor, det var ordnat med sängplatser.  ”Thor” låg för dubbla ankare i Lyngholms viken. Andra fartyg kom och gick under dagen. På natten låg det två till ångfartyg, D/S Tryg och D/S Steinar i närheten av D/S Thor. Inne i hamnen låg det även en mängd andra fartyg och båtar. På natten började det blåsta upp till storm. D/S Tryg som hade ångan uppe insåg snabbt alvarlet och lämnade hamnen för att segla upp på Bømmelfjorden för att söka lä. På D/S Steinar hade man börjat elda för att få upp ångan, fram på morgonen hade man fått upp trycket och lämnade hamnen. Strax därefter fick fartyget fiskegarn i propellern som ställde till problem.

Klicka för en större artikel

Ombord på ”Thor” ansåg man att stormen inte var besvärlig, det var trots allt ett starkt och solid skepp. Dessutom hade de ankrat väl med två ankarkättingar. D/S Thor hade inte fått upp ångan för att maskinen skulle kunna hjälpa till att hålla fartyget i rätt riktning. Stormen var kraftig och kl. 06.00 slets båda ankarfästena och skeppet fick kättingen in i propellern. Därmed drev ”Thor” sidledes snabbt förbi ”Steinar” mot en liten holme. Man ropade från manskapet över till ”Steinar” om hjälp. På ”Steinar” hade man nog med egna bekymmer med att få bort fiskegarnet från propellern. De var nästan att D/S Steinar också förliste. ”Thor” drev nu allt snabbare mot holmen. Flera gånger stötte fartyget hårt mot skäret som ligger på västsidan av inloppet till Lyngholmen att ett stort hål revs upp i skrovet, midskepps på fartyget. Kraften var så våldsam att fockmasten gick av och en livbåt som man fått i sjön, sjönk. De flesta i besättningen som stod på däck när det hände kastades överbord av en brottsjö, andra klängde sig fast i vad de fick tag i. Fartyget vattenfylldes på bara några sekunder innan ”Thor” fick bottenkänning. På däck fanns flera hundra tomma lådor som nu flöt omkring på havet. Nåra män hade klättrat upp i mesanmasten men de hamnade snart i vattnet. Det sista man såg var tre män som hade tagit sig till ”Bakken” som en sista utväg, till sist hoppade de tre i havet simmande och drivande in i sundet. Dessa nådde land längre in, där havet var lugnare. En av dem dog strax efter att han kom i land. De andra 38 var kvar ombord på D/S Thor som sjönk till botten halvvägs mellan Ternholmen och Instøya.

Många som hamnade i vattnet försökte klamra fast sig vid de tomma lådorna som flöt omkring dem. De flesta försvann i havet. En av de tre som tog sig i land var August Nielsen, en pojke på 15 år som klamrat fast sig vid en låda och flutit upp på ett skär. Han ropade på hjälp men ingen kom till hans undsättning. Då hoppade han ner i vattnet igen och simmade i lugnare vatten in till land. Han var relativt oskadd. August berättade när han kom iland att han sett redarens son Hans Sundfør driva på en låda men försvunnit ur hans sikte. Hans var en av de omkomna, endast 17 år gammal.
Den andra av de tre, Gravdal, var mycket medtagen när han nådde land. Han kunde inte minnas hur lång tid han varit i vattnet från det han lämnade ”Bakken” på ”Thor” tills han nådde fast mark på Bevidstheden där folk fick liv i honom. Han återhämtade sig senare. Den tredje, Kristoffer Johannesen Brevik, hade slagit sig så hårt i tinningen att han senare avled efter nått land.

Flera hundra fiskare var samlade på Lyngholm denna natt, de hade stora mängder sill i sina båtar som skulle lastas på D/S Thor för att isas ner dagen efter. På ”Thor” hade arbetslaget redan isat ner en står mängd lådor sill. Det var helt enkelt inte möjligt för fiskarna att komma till räddning med båtarna fulla av sill i det hårda vädret.

Platsen för D/S Thors förlisning
Klicka för större bild

Omkring 200-300 tillskyndande personer stod på land och såg förskräckt på utan att kunna hjälpa till. Flera ombord hade klättrat upp i riggen, efter några minuter sjönk fartyget djupare och djupare ner i havet. På land kunde man höra de hjärtslitande skriken tystna allt mer tills allt var helt tyst, mycket tyst och stilla. Allt var borta, som om det aldrig hade funnits.

Med en förkrossande och beklagande sorg stod ögonvittnena kvar och såg ut över havet utan att kunna göra något. De skulle aldrig glömma vad de beskådat. Ombord på D/S Thor fanns 41 personer, bara en i besättningen och en arbetare överlevde katastrofen.

D/S Thor ligger fortfarande kvar på botten, fartyget har aldrig bärgats och det går fortfarande att se rester av henne på det relativt grunda vattnet. Lyngholmen är en av Sveio gamla hamnar, en gammal fin fiskeby. Havet har ofta kallats för den stora kyrkogården, och vattnet mellan de två av holmarna Ternholmen och Instøya är detta påtagligt. Området kan i stor utsträckning kallas för en begravningsplats.

En minnestavla har satts upp intill Lyngholms vägen. På den övre plattan visas fartyget ”D/S Thor”. På den nedre plattan finns alla omkomnas namn och ålder. De flesta är unga män från trakten. Minstenen sattes upp 2006, hundra år efter olyckans inträffade. Höger sida om vägen finns en utsiktsplats där man kan se var olyckan skedde. De flesta omkomna var från Haugesund, Sveio, Stord, Ølen och Vindafjord.

Fem av dem har jag släktskap till:
Skepparen D/S Thor Gudmund Andreas Aadnesen Steensnæs (1861-1906) 45 år
Arbetaren Kristoffer Johannesen Brevik (1872-1906) 33 år
Arbetaren Nils Bendik Olsen Vikse (1867-1906) 38 år
Arbetaren Martin Ivarsen Glette (1878-1906) 27 år
Arbetaren Reinert Parelius Enerstvedt (1865-1906) 40 år
Arbetaren Gunnar Amundsen (1877-1906) 28 år

Allan Kvalevaag
2020-09-09
Foto: Sverre Halleraker