Släktforska i Sverige

Släktforska i Sverige är enkelt med alla dess möjligheter. Det mesta finns i våra kyrkoböcker, lands- och riksarkiv. Vi brukar främst tala om ort, socken (församling) och de 21 länen. Ett sätt att finna information om din ort är att söka på DISPOS på DIS hemsida. Här finns en samlad information om kartor och länkar. Mer information om orten finns i Ortnamnsregistret.

Genealogiska Föreningen är en riksförening för släktforskare. De har ett omfattande material som medlemmarna kan söka bland. Det finns även böcker, kartor, CD skivor m.m. att införskaffa. Dessutom har de en bra fungerande dataservice.

Använd gärna Riksarkivets digitala forskarsal. Sök släktingar i de avfotograferade kyrkböcker och handlingar som finns tillgängligt. Här finns exempelvis kyrkoarkiv, folkräkningar, husförhörslängder och bouppteckningar m.m.

Sekretessgränser:
• Födelse- och dopböcker, församlingsböcker publiceras efter 85 år
• Flyttningslängder, konfirmationsböcker publiceras efter 70 år
• Lysnings- och vigselböcker publiceras efter 70 år
• Död- och begravningsböcker publiceras efter 80 år

Kyrkoböcker börjades föras under 1600-talet lite varstans i Sverige. Vid 1640-talet utfärdades statliga föreskrifter om kyrkobokföring. 1686 års kyrkolag stadgade att prästen i församlingen skulle föra längder över ”Alle barns så ächtas som oächtas med dheras föräldrars och faddrars namn födelse och döpelse dag”. Äldre böcker fram till 1894 finns digitaliserade på landsarkiven. Efter 1894 finns materialet kvar på pastorsexpeditionerna. Dessa böcker kan delvis vara digitaliserade. Vanliga beteckningar i svenska Ministerialböcker är:

AI – Husförhörslängder
B – Flyttningslängder
C – Födelse- och doplängder
E – Lysning- och vigsellängder
F – Död- och begravningslängder

Det är bra att kunna läsa den gamla gotiska skriften och dess alfabet.

Husförhörslängden är en kyrkobok med uppgifter om alla invånarna i en församling. Från 1686 fram till slutet av 1800-talet hölls husförhör av prästen som samlade församlingsborna i de olika rotarna och hade då i uppgift att kontrollera läskunnighet och kunskaper i katekesen och betygsatte vars och ens kunskaper. Husförhörslängden fördes över varje församling. Den kunde vara uppdelad i flera böcker om församlingen var stor. Boken är oftast uppdelad efter varje rote, sedan efter gårdar och familjer.
När du behöver veta lite mer om hemligheterna i husfören ska du läsa denna, en bra förklaring till alla symboler och förkortningar.

En annan mycket bra tjänst är Arkivdigital De har skannat in kyrkböcker (i färg) och har omfattande inskannade bilder i sitt arkiv. Detta är en betaltjänst men förhållande till möjligheten att kunna sitta vid sin dator och läsa i lugn och ro. Där finns inte bara kyrkböcker, de säljer även en del böcker och CD.

Använd gärna Gravar.se som är utmärkt för att få fram information om var den avlidne finns begravd samt information om andra släktingar inom samma gravplats.

Ett måste är denna bok ”Latin för släktforskare” som utgivits av Sveriges släktforskarförbund tillsammans med författaren Urban Sikeborg.

DNA släktforskningen har vuxit enormt de senaste åren. Det blir allt fler som väljer att DNA testa sig. För att förstå mer om DNA och hur släktforskningen kan ta hjälp av den har jag tagit fram en information om DNA Släktforskning, bara att klicka fram informationen.

Allan Kvalevaag
2024-06-03