Amtindelning

Amt indelning
Amt var en administrativ indelning i både Norge och Danmark från år 1662 fram till 1918, därefter bildades fylke. Förvaltningsområdena ersatte de tidigare länen och Syssel. Syssel var på medeltiden benämning på ett administrativt distrikt i Norge, vilket leddes av en sysselmand.

Efter år 1150 var det den vanliga beteckningen för kunglig distriktsombudsman. Det gjordes skillnad mellan stift amt eller huvud amt och de underliggande amten sk. under amt.

Ta del av kartorna för de olika amt indelningarna genom åren.

Amtindelning 1680

Amtindelning 1760

Amtindelning 1866