Förlisningar

Under alla år som människan färdats på havet har det förekommit förlisningar, allt från små glömda till stora katastrofer.
Under rubriken ”förlisningar” presenterar jag olika släktingar som omkommit i samband med  förlisningar. I min släkt har det funnits många sjömän, fiskare och emigranter som vistats på havet. Enstaka händelser är otaliga och kommer inte att tas upp här utan bara de som utmärker sig på ett eller annat sätt.

D/S Avaldsnæs
M/S Berge Istra
D/S Bisp
P/S Eidsvold
D/S Folgefonden
D/S Jarlen
M/S Midnight Sun
D/S Norge
Røvær olyckan
M/S Sanct Svithun
D/S Skoghaug

D/S Thor
M/S Vindafjord


Några länkar som kan vara intressanta:

Norges största dyk sida, dykkepedia
Stora fartygskatastrofer (Great Disasters)
Lista över svenska vrak

Allan Kvalevaag
2022-10-07