Kungasagor

Kungasagor
Det har skrivits flertal sagor och sägner om Avaldsnes. Jag väljer att presentera några av dem här som islänningen Snorre Sturlassons har tagit upp i sin Edda. Snorre Sturlasson föddes omkring 1179 och dog 23 september 1241. Han var författaren och politikern som sannolikt sammanställde den yngre Eddan omkring år 1220, vilken är en handbok i skaldekonst och lärobok i nordisk mytologi samt Heimskringla en bok som skildrar främst Norges kungar fram till och med år 1177. Snorre reste runt i Norge och Sverige under en treårs period. Han återvände till Island för att skriva sin beryktade bok.
Skalderna har sen dess varit föremål för många att tolka och ge ut nya böcker. I våra dagar har det åter blivit populärt att ta upp hans och andras skalder/sägner. Skalden skrevs utifrån att bevara berättelserna till kommande generationer. Skalder diktandet var en högt utvecklad konstform som utfördes av yrkesmän. Det finns mycket skrivet om Eddan som består av en samling fornsånger, till största delen bevarade åt oss i en pergamenthandskrift som den isländske biskopen Brynjolf Sveinsson år 1643 fann på Island. De flesta av dikterna torde ha tillkommit på vikingatiden, några kan vara lite äldre, några yngre.