P/S Eidsvold

Skolskeppet Sørlandet
Skolskeppet Sørlandet

Detta ska handla om Thor Otto Gautesen som föddes 17 januari 1920 på Røvær, en ö utanför Haugesund. Han var min släkting på min morfars fasters sida. Thor Otto var som 17-åring på skolskeppet Sørlandet och utbildades till sjöman. Det var det första fartyget som Høivolds mekaniska verkstad i Kristiansand byggde i stål. Fartyget är 210 fot lång, har tre master, ingen motor och ett bruttovikt på 588 ton. År 1939 gick han till sjöss som matros och kom hem till julen det året. Han blev inkallad till marinen i februari 1940.

P/S Eidsvold
P/S Eidsvold

Han omkom den 9 april 1940 då pansarskeppet Eidsvold blev sänkt av tyskarna i Narvik. Både P/S Norge och Eidsvold byggdes på Armstrong Whitworths varv i Newcastle, De togs i tjänst 1901.

Hitler ville säkra Narviks hamn från att hamna i engelsmännens händer. Tyskarna ville ha en isfri hamn för att säkra järnmalmstransporterna från gruvan i Kiruna. Operationen kallades Wesserübung som bestod av 10 moderna jagare och en ubåt. Tidigt den 9 april seglade se sakta in i Ofotfjorden. De tyska jagarna hade haft en besvärlig resa upp till Narvik, de förväntade sig en kamp mot de engelska stridskrafterna som uteblev. Wilhelm Heidkamp under kommando av flottiljchefen Freidrich Bonte tog ledningen in i fjorden följt av jagarna Bernt von Arnim och Georg Thiele. Ombord på Wilhelm Heidkamp fanns 300 Gebirgsjäger (alpjägare), specialsoldater som skulle besätta Narvik och inta viktiga positioner. P/S Eidsvold låg strategiskt placerad utanför Framnesodden vid inseglingen till Narviks hamn medan P/S Norge låg för ankare inne i hamnen precis vid Malmkaia. Vädret var dåligt med snöbyar och nästan ingen sikt. Därför upptäckte kommendörkaptenen Odd Isachsen Willoch ombord på Eidsvold först på Jagaren Wilhelm Heidkamp 400 meters avstånd de tyska jagarna. Eidsvoll låg med hela långsidan mot inseglingen för att ha full eldkraft ut mot fjorden. Kommendörkaptenen beordrade att ta upp ankaret för att göra fartyget klart för strid. Den tyska flottiljchefen Friedrich Bonte signalerade till Eidsvold att de skulle sända över en motorbåt med sin korvettkapten Heinrich Gerlach och en signalist.

Jagaren Wilhelm Heidkamp
Jagaren Wilhelm Heidkamp
Flottiljchefen Friedrich Bonte
Flottiljchefen Friedrich Bonte

Kommendör Bonte hade hissat parlamentär (helvit flaggduk som tecken på fredliga avsikter). Gerlach förmedlar för den Norska besättningen att de ska överge sig och att tyskarna kommer i fred för att beskydda Narvik. Kravet från tyskarna var att kanonerna och maskinen skulle göras obrukbara. Kommendörkapten Willoch på Eidsvold begärde 10 min betänketid. Han behövde konferera med sin chef ombord på P/S Norge, kommendörkapten Per Askim. Efter samråd med honom gav han Willoch order om att förbereda för strid. Den tyska kaptenen Gerlach informerades som försökte övertala Willoch att ändra sig men till ingen nytta. Gerlach återvände till motorbåten och den

Kommendörkapten Per Askim
Kommendörkapten Per Askim

tyska jagaren Wilhelm Heidkamp.Ombord hade de en signalpistol laddad med nödbloss.Det skulle vara signalen till Bonte att gå till angrepp, signalisten avfyrade sin pistol. Friedrich Bonte svek sin egen parlamentär och utan förvarning klockan 04.30 torpederas Eidsvold innan fartyget hinner avfyra sina kanoner. Fartyget träffades av tre torpeder och sjönk på bara 2 minuter med 177 man, bara åtta av dem överlevde. Samtidigt inne i hamnen glider

Kommendörkaptenen Odd Isachsen Willoch
Kommendörkaptenen Odd Isachsen Willoch

jagarna Bernt von Arnim och Georg Thiele sakta in mot kaj för att släppa av soldaterna i skydd av snöbyarna. Bernt von Arnim lägger till vid Bjørnstadskai bara några hundra meter från P/S Norge som gjort sig klar för strid. Då tyskarna upptäcks beordrar Per Askim på P/S Norge eld med allt de har. Bernt von Arnim som var i färd med lossningen blev inte träffad. Kapten Curt Rechel beordrade att elden från P/S Norge skulle besvaras. De träffade dåligt men tack vare sina torpederar och trots att Norge var utrustad med 15 cm pansar stod den inte emot tyskarnas moderna torpeder. Båda pansarkryssarna var 39 år gamla och redan omoderna. Kommendörkapten Minnesten_SkarePer Askim insåg att slaget var förlorat och beordrade att alla räddningsflottar skulle sättas i vattnet. Bernt von Arnim avfyrade sina torpederar och P/S Norge träffades ca: 2 meter under vattenlinjen på styrbords sida.  Fartyget sjönk med 105 man, 89 överlevde, bland dem Per Askim som plockades upp av Bernt von Arnim. Friedrich Bonte omkom själv dagen efter när Bernard Warburton-Lee engelska jagare stormade in i Narviksfjorden och gjorde slut på halva tyska jagarflottiljen.

282 norska sjömän omkom (varierar beroende på källa) då pansarskeppen Eidsvold och Norge sänktes 9 april 1940.
Sammanställning av räddade samt begravda besättningsmän ombord på pansarskeppen Norge och Eidsvold

Detta var början av slaget om Narvik. Befolkningen på Røvær har rest en minnessten över Thor Otto Gautesen. Hans namn är dessutom inhugget på minnesstenen som Skåre härad har rest till minne om de fallna norska soldaterna under 2:a världskriget. Den står utanför Skåre kyrka i Haugesund.

Videoklipp från ett dyk på systerfartyget P/S Norge

Källor: Kampen om Narvik 1940, www.dykking.no
Allan Kvalevaag
2019-01-12