Storhaugskeppet

Storhaugskeppet

Skeppssättningen Storhaug eller Gunnarshaug ligger norr om kungsgården på Avaldsnes . Innan bönderna började ta jord från högen var den mellan 40 och 50 m i diameter och 5 – 6 m hög. När graven öppnades 1887 fann man två svärd, ett spjut, en bronsring, tänger och filar samt andra redskap till fiske och matlagning. Den döde var en man som hade med sig en armring i guld och två dyrbara brädspel med spelbrickor i blått och gult glas. Hövdingen hade också en häst och en liten båt, ett årsskepp, med sig i graven. I ett vaxljus fann man ett kors inristat. Kristna symboler i en grav 250 år innan Norge blev kristet tyder på internationella kontakter med Avaldsnes århundraden innan. Det visar att man på Avaldsnes omkring år 700 ser begynnelsen på en stat som senare leder till samlingen av Norge. C-14 dateringar daterar Strohaug till år 690-750. Storhaug är därmed Norges äldsta kända skeppsgrav. GravfyndGravgåvorna tyder på kontakt med frankerna och att det fanns ett västnorsk kungadöme på 600-700-talet med Karmsundet och Avaldsnes som ett politisk och religiöst centrum. Detta rike kan ha varit efter modell av det frankiske kungadömet, och kungen vid karmsundet varit i allians med frankerna, ett slags vasall rike.

Allan Kvalevaag
2021-04-24