Latinska dödsorsaker

Senaste uppdateringen 13 juni 2023

LATINSVENSKA
Abortus Sjukdomar vid förlossning
Abortus et partus difflcilis Missfall och svår barnsbörd
AbscessusVarfeber
Abscessus hepatisSjukdomar i levern
Abscessus psoaticusPsoas inflammation
Abscessus renalisSjukdomar i urinorganen
Abscessus retroparyng Svullnad
Abscessus stercoralisKronisk leversjukdom
Abscessus urinarius Urinabscess
Abscesus ceribriHjärnhinneinflammation
Actinomycosis Kroniska infektionssjukdomar
Adenitis (septica)Varfeber
Adenitis tuberculosa Tuberkulos i andra organ samt allmän tuberkulos
Adenoma Tumör
Adenopathia scrophulosa Skrofulös (tuberkulos)
Adepositas universalisSjukdomar i muskuloskeletala systemet och bensystemet
Aii organorum locomotionis et ossiom morbi Sjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
Albuminuria acutaAkut njurinflammation
Albuminuria chronicaKronisk njurinflammation
AlcoholismusAlkoholsjukdom, delirium
Alcoholismus acutusAkut förgiftning av alkohol
Alcoholismus chronicusKronisk alkoholsjukdom
Alii casus morteferi Olyckshändelser
Alii morbi congenitiMedfödda sjukdomar
Alii oranorom uropoeticorum morbiSjukdomar i urinorganen
Alii organiom sexualium muliebrium morbiSjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Alii organorum circulationis morbiSjukdomar i blodomloppsorganen
Alii organorum digestinonis morbiSjukdomar i matsmältningsorganen
Alii organorum respirationis morbiSjukdomar i andningsorganen
Alii systematis cutanei et telæ connexivæ morbiHud- och bindvävssjukdomar
Alii systematis nervosi morbi Sjukdomar i nervsystemet
Aliæ cachexiæ Kroniska infektionssjukdomar
Aliæ infectiones acutæ Akuta infektionssjukdomar
Aliæ infectiones chronicæ Kroniska infektionssjukdomar
Aliæ intoxicatines chronicæKroniska förgiftningssjukdomar
Altresiæ congenitæ, Atresia ani vel urethræ  Medfödda hopväxningar, exempelvis sluten ändtarm
Ambustio combustio Förbränning
AmygdalitisInflammation i mun och svalg
Anaemia Blodsjukdom
Anaemia cerebriSjukdomar i nervsystemet
Anaemia perniciosa progressivaBlodbrist beroende av vitaminbrist (B12)
Anaemia post partum Missfall och svår barnsbörd
Anchylostomum duodenale Sjukdomar i matsmältningsorganen
AneurysmaPulsåderbråck
Angina diphtheriticaDifteri
Angina LudoviciMuninfektion, svullnad
Angina malignaDifteri
Angina membranacca Strypsjuka
Angina parotideaPåssjuka
Angina pectorisSjukdomar i blodomloppsorganen
Angina tonsillaris et fauciumInflammation i mun och svalg
Angioma Hudcancer
Anthracosis pulmonumKroniska yrkespneumonier
Anthrax contagiosusMjältbrand
Anthrax vulgarisBrandböld
Anus imperforatus Missfoster och bildningsfel
Anus praeternaturalis Sjukdomar i matsmältningsorganen
AnæmiaLeukemi, blodbrist
Aphthæ malignæMunnens inflammation
Apneumatosis congenita Bristande lungutvidgning
Apoplexia Cerebri Stroke, hjärnuppmjukning
Apoplexia cerebri sanguinea I nervosaSlaganfall
Apoplexia medullæ spin Sjukdomar i nervsystemet
Apoplexia pulmonumLungslag
AppendicitisBlindtarmsinflammation
Arsenismus acutus Våldsam död
Arsenismus chronicus Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Aspirationspneumoni Inandning av främmande material i nedre luftvägar och lungor
ArteriosclerosisPulsåderinflammation
ArteriothrombosisBlodpropp
Arthritis (urica, vera) Gikt
Arthritis deformans Ledgångsinflammation
Arthritis septica Varfeber
Arthritis tuberculosaBen- och ledgångstuberkulos
ArthrocaceBen- och ledgångstuberkulos
ArthrocaceLedgångsinflammation
Arthroitis Ledgångsinflammation
Arthroitis SynovitisLedgångsinflammation
Ascitis Bukvattensot
Asphyxia neonatorumMedfödd svaghet, Bristande lungutvidgning
Asthama Thymicum Milari Bröstkramp
AsthmaLungemfysem, bröstkramp.
Atelectasis pulmononBristande lungutvidgning
Athetosis Sjukdomar i nervsystemet
Atresia ani Missfoster och bildningsfel
Atresia intestiorumMissfoster och bildningsfel
Atresia oris Missfoster och bildningsfel
Atresia urethræ Missfoster och bildningsfel
AtrophiaMatsmältnings sjukdomar
Atrophia cerebri Tvinsot, hjärnförtvining
Atrophia cordisSjukdomar i blodomloppsorganen
Atrophia hepatis acuta Leversjukdom
Atrophia muscularis progressivaSjukdomar i nervsystemet
Atrophia universalis (neonatrium) Medfödd svaghet
Atrophia, Tabes Tvinsot, ryggmärgstvinsot
Balantidium coli Sjukdomar i matsmältningsorganen
BronchiectasiaKronisk luftrörsinflammation
Bronchitis acuta Akut luftrörsinflammation
Bronchitis acuta, ChroncaLuftrörsinflammation
Bronchitis AsthmaBronkit, astma
Bronchitis CapillarisAkut luftrörsinflammation
Bronchitis chronica Kronisk luftrörsinflammation.
Bronchopneumonia Lunginflammation
BuboAkuta infektionssjukdomar
BursitisSjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
Cachexia Kronisk sjukdomar - hjärtsvikt, obstruktiv lungsjukdom, njursjukdom
CancerCancer
Cancer aliorum orgaurum Cancer i andra organ
Cancer aquaticusHud- och bindvävssjukdomar
Cancer mammæ Cancer i bröstkörteln
Cancer Pancreatis Cancer i bukspottkörteln
Cancer uteri Cancer i livmodern
Cancer ventriculiCancer i magsäcken
CarbunculusBrandböld
CarcinomaCancer
Carcinoma aesofiosi - Esophageal cancerMatstrupscancer
Carcinosis Cancer
Cardiac arrest Hjärtstillestånd
Cardiac Arrhythmia Hjärtarytmi, en onormal hjärtrytm
Carditis (Endocarditis - Pericarditis) Hjärtinflammation
Caries Benröta
Caries Scrophulosa Skrofulös (tuberkulos)
Caries syphilica Syfilis
Caries tuberculosaBen- och ledgångstuberkulos
Casus mortiferiOlyckshändelse eller våda
Catarrhus bronchialis Akut luftrörsinflammation
Catarrhus ventric acutAkut inflammation i magen och tarmarna
Catarrhus ventric chron Kronisk inflammation i magen och tarmarna
Catarrhus vesicæ urinar Urinblåsainflammation
Catarrhus vesicæ Könsorganens sjukdomar
Catarris gastro-intestinalis acutusAkut inflammation i magen och tarmarna
Catarris gastro-intestinalis chronKronisk inflammation i magen och i tarmarna
Cephalhæmatoma Medfödda sjukdomar
CephaloceleMissfoster och bildningsfel
Chalicosis pulmonumKroniska yrkespneumonier
ChancreAkuta infektionssjukdomar
Chlorosis Bleksot
Cholelithiasis Gallsten
Cholera asiaticaasiatisk kolera
Cholera infantumAkut mag- och tarminflammation, barnkolera
Cholera nostras"Den hemska kolera" asiatisk kolera
Cholerinaasiatisk kolera
Cholesteatoma (auris)Ögonsjukdomar
Chondroma Inflammation i hjärtsäcken
ChoreaHuntingtons sjukdom, sanktveitsdans
Cirrhosis hepatisLeversjukdom
Cirrhosis mammae Cancer i andra organ
Colica Sjukdomar i matsmältningsorganen
Colica hepatica Gallsten
Colica renalis Njure och blåsten
Colica saturnina Kroniska förgiftning av metalliska gifter
Colitis Tarminflammation
Colitis acuta Akut inflammation i magen och i tarmarna
Colitis chronica Kronisk inflammation i magen och i tarmarna
Collapsus pulmonom Sjukdomar i andningsorganen
Combustio Förbränning
Combustio, Idiocatacausis Förbränning, självförbränning
CommotioHjärn- eller nervskakning
Commotio cerebri et medullaespin (traum) Hjärnskakning, skalltrauma
Compressio medullae spinalis Kompression av ryggmärgen
Congelatio Frostskada, förfrysning
Congestio ceribri Stroke, Hjärnuppmjukning
Contusio Stöt- eller krosskada
Contusio ceribri Olyckshändelse
Contusio medull spinSkada på ryggmärgen
Convulsiones Kramper, feber
Convulsiones Eclampsia  Kramper, havandeskapsförgiftning
CoprostatisMatsmältningsorganens sjukdomar
Cor adiposum Fetthjärta, kraftigt förstorat hjärta
Cordis arrhythmia Hjärtarytmi, oregelbunden hjärtslag
Corpus extran laryngisLuft i lungsäcken
Corpus extran oesophagiPulsåderbråck
Corpus extran pharyngisBristning av mjälten
Coxarthrocace Ben och ledgångs tuberkulos
Coxitis tuberculosa Annan tuberkulos
Coxits Beninflammation, ledinflammation
Croup Bröst vattensot
Cuprismus acutus Våldsam död
Cuprismus chronicus Kroniska infektionssjukdomar
Cyanosis Blå sot
Cyanosis congenitaDödfödd
Cyphosis Ben-och ledgångstuberkulos
Cysta ovariiLivmoderbristning
Cystoma ovarii Livmoderscysta
Cystitis Urinblåsa inflammation
Cystitis Könsorganens sjukdomar
Cystocarcinoma Cancer
Cystosarcoma Sarkom Cancer i kroppens stödjevävnader
Debilatas congenitis Medfödd allmän svaghet
DecubitisMedfödd svaghet
Defectus respiratorii Lungsvikt, Andningssvikt
Degeneratio amyl hepatisNjurbäckeninflammation
Degeneratio amyl spleniesNjurbäckenvattensot
Degeneratio cordis Sjukdomar i blodomloppsorganen
Delirium tremeusengelska sjukan
Dementia Blodträngning till hjärna och ryggmärg
Dementia paralytica Allvarlig neuropsykiatrisk störning
Diabetes Diabetes, sockersjuka
Diabetes insipidusÄmnesomsättningssjukdomar
Diabetes mellitusDiabetes, sockersjuka
Diarrhoea acuta Akut inflammation i magen och tarmarna
Diarrhoea chronica Kronisk inflammation i magen och i tarmarna
Diarrhorea Diarré
DilaceratioVåldsam död, sönderrivna
Dilatatio cordis Sjukdomar i blodomloppsorganen
DiphteritisElakartad halssjukdom
DiphtheriaDifteri
Dysenteria Rödsot
DyspepsiaSjukdomar i matsmältningsorganen
Dystrophia muscularis progressivaSjukdomar i nervsystemet
EcephlitisHjärnhinneinflammation
EchinococcusKroniska infektionssjukdomar
Eclampsia Anfall, kramper
EcnoiaSinnessjukdom
Ectopia cordis Missfoster och bildningsfel
Ectopia vesicæ Missfoster och bildningsfel
EczemaHudsjukdomar
Elephantiasis arabumHudsjukdomar
Elephantiasis grecorumSpetälska
Embolia Blodpropp
Embolia Blodkärlstillstängning
Emollitio cerebriHjärnblödning, hjärnuppmjukning
Emphysema pulmonom, Asthma Lungemfysem, bröstkramp, astma
Emphysema pulmonum Andningsorganens sjukdomar
Empyema Lungsäcksinflammation
Empyema vesicæ felleæLeversjukdom
Empysem pulmonumEmfysem
Encephalitis Nervsystemets sjukdomar
Encephalitis et meningitis, Abscessus cerebriHjärn- och hjärnhinneinflammation
Encephalocele congenita Missfoster och bildningsfel
Encephalomalacia Stroke, hjärnuppmjukning
Encephalopathia saturn Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Enchondroma Godartad tumör
Endarteritis chronicaPulsåderinflammation
Endocardis, Myocarditis, PericaditisHjärtinflammation
EndocarditisHjärtinflammation
EnteritisTarminflammation
Enteritis acuta Akut mag- och tarminflammation
Enteritis chronicaKronisk mag- och tarminflammation
Entero-colitis acutaAkut inflammation i magen och tarmarna
Entero-colitis chronicaKronisk inflammation i magen och tarmarna
Enterostenosis Förträngning av tarmen
Epididymitis Testikelinflammation
Epilepsia Epilepsi, fallandesjuka, fallandesot
Epilepsia potatorumKronisk alkoholsjukdom
EpispadiaMissfoster och bildningsfel
EpistaxisCirkulationsorganens sjukdomar
Epithelioma Cancer
Ergotismus Mjöldrygeförgiftning, dragsjuka
Erysipelas Rosfeber
Exanimis natus Död före födelsen eller under födelsen
Exostos Benhinneinflammation
Febri PutridaRödsot, rotfeber, dysenteri
Febris catarrhalis epidemicaInfluensa
Febris gastrica Tarmtyfus
Febris intermitteusFeber, frossa
Febris puerperarisBarnsängsfeber
Febris recurrensAkuta infektionssjukdomar
Febris remitens vel gaalricaInfektionssjukdom, gastrisk feber
Febris typhoides Tarmtyfus
FibromaStrupkatarr, halssjukdom
Fibromyoma Tumör
FibrosarcomaTumör
Fissura palati Kluven gom
Fissura sterniMissfoster och bildningsfel
Fistula aui Matsmältningsorganens sjukdomar
Fistula recto-vaginalisKönsorganens sjukdomar
Fistula recto-vesicalisUrinorganens sjukdomar
Fistula stercoreaMatsmältningsorganens sjukdomar
Fistula vesico-uterinaKönsorganens sjukdomar
Fistula vesico-vaginalesSjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Fluxio SalinaSaltfluss, (Radesyge), död under födelsen
Foetus mortuus ante partum Död före födelsen
Foetus mortuus intra partum Död under födelsen
FracturaFraktur
Fractura congenita Medfödda sjukdomar
Fulminis ictusBlixtnedslag
Fungus medvllaris Cancer
FurunculosisVarfeber
Gangraena pulmonom Lungbrand
Gangraena senilis Ålderdomsbrand
GangrænaKallbrand
Gastitis, Gastritis chronica et UlcusMaginflammation
Gastritis acuta Akut mag- och tarminflammation
Gastritis chronicaKronisk mag- och tarminflammation
Gastritis enteritis et coiitis chronica Kronisk inflammation i magen och tarmarna
Gastritis enteritis et colitis acuta Akut inflammation i magen och tarmarna.
Gastro-entero-colitis acuta Akut inflammation i magen och tarmarna
Gastro-entero-colitis chronKronisk inflammation i magen och tarmarna
Gaugraena nosocomialisVarfeber
Glioma Tumör i hjärnan och ryggmärgen
GlossitisInflammation i tungan
GlycosuriaSockersjuka, diabetes
Gonarthrocace Ben- och ledgångstuberkulos
GonorrhoeaGonorré, parasitära sjukdomar
Graviditas extrauterinaHavandeskaps- och förlossningssjukdomar
Gumma syphiliticumSyfilis (förvärvad)
Haemorrhagia pulmonom Lungblödning
Hepatitis (Atrophia/hepatitis/acuta flava) Leverinflammation
Hernia intestinalis Tarmbråck
Herniæ congenitæ Encephalocele, OmohaloceleMedfödda bråck Exempel hjärnbrock, navelbrock
Homicidium Mord, dråp
Hydrocephalus congenitus Medfödd hjärnvattensot
Hydrophobia Vattuskräck
Hydrops (Anasarca, Ascites etc) Vattusot
Hydrops ovarii Äggstocksinflammation
Hydrothorax Bröstvattensot
Hyperaemia et odema pulmonom Blodträngning och ödem i lungorna
HysteriaSjukdomar i nervsystemet
Hæmatemesis Sjukdomar i matsmältningsorganen
Hæmatocele retrouterina Havandeskaps och förkastningssjukdomar
Hæmatoma duræ matris Hjärnblödning, hjärnuppmjukning
Hæmatometra Sarkom
HæmaturiaKönssjukdomar i urinorganen
Hæmoglobinuria Njur- och Blåssten, akut tubulär nekros
Haemoptysis Medicinsk term för att hosta upp blod
Hæmorrhagia cerbri et meningum, Emollitio cerebriStroke, hjärnuppmjukning
Hæophilia Blödarsjuka
Icterus  Medfödda sjukdomar
Icterus neonatriumLeversjukdom
Ictus fulmenis Blixtnedslag
Ictus solisSolsting
Idiotmus Sinnessjukdom
IIeo-typhus Medfödd engelsk sjuka
IIeus Tarmförträngning, tarmvred
Incarceratio herniæ Tarmbrock
Infarctus pulmonumLungblödning
Infectio acuta Akuta infektionssjukdomar
Infecto chronicaKroniska sjukdomar
InfluenzaFläcktyfus
Influenza epidemica Influensa
Insania Sinnessjukdom
Insolato Olyckshändelser
Insufficientia valvularum cordisOrganist hjärtfel
Intoxicatio acutaAkut förgiftning
Intoxicatio chronicaKroniska förgiftningssjukdomar
Intoxicatio chronica e metallis Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Intoxicatio metallis Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Intussusseptio intestiniTarmförträngning
Invaginatio intestini Tarmförträngning
Ischuria Sjukdomar i urinorganen
Ischuria Prostatasjukdom, blåstömning
Lacertio Strupsjukdom
LaryngitisLuftstrupeinflammation
Laryngitis (acuta et chr) Strupsjukdom
Laryngitis pseudomem branacea (Croup)Falsk krupp, strupsjukdom
LaryngostenosisStrupsjukdom
Lepra Spetälska
LeptomeningitisHjärnhinneinflammation
Leuchæmia Leukemi
Leucocythæmia Förstoring av mjälten eller lymfkörtlarna, leukemi
Lipoma Tumör
Lithiasis biliarisGallsten
LIthiasis hepatis Leversjukdom
Lithiasis intestinalis Sjukdomar i matsmältningsorganen
Lithiasis prostatæBlåskörtelsjukdom
Lithiasis renalis Njure och blåsten
Lithiasis renalis et vesicalisNjure och blåsten
Lithiasis renalis I vesiculisNjursten, stenpassion (blås- och gallsten)
Loryngitis membranacea Difteri, strypsjuka
Lues acquisita Syfilis (förvärvad)
Lues cerebri Syfilis i hjärnan
Lues congenita Medfödd syfilis
Lues foealis Död före födseln
Lues venereaSyfilis (förvärvad)
Lupus Tuberkulos i andra organ
LuxatioLedvridning
Luxatio congenita Medfödd instabilitet i höftlederna
Lymphadendenitis septicaVarfeber
Lymphadenitis tuberkulosaTuberkulos i andra organ
LymphangitisÖdem i strupen
Lymphangitis puerperalisBarnsängsfeber
LymphomaTumör
Lymphoma malignum Hodgkins sjukdom
LymphosarcomaTumör i lymfvävnaden, sarkom
LyssaVattuskräck
Macrocephalia Missfoster och bildningsfel
Malum coxæ senileLedgångsinflammation
ManiaSinnessjukdomar
Marasmus senilisHög ålderdom
Melaena neonatorumSjukdomar hos nyfödda
MelancholiaSinnessjukdomar
MelanosarcomaMalignt melanom, sarkom
Melituria Sockersjuka, diabetes
Meningiltis cerebrosnalis Hjärnfeber
Meningitis cerebralis Hjärnhinneinflammation
Meningitis cerebro-spinalis epidemicaEpidemisk hjärnfeber
Meningitis spinalisInflammation i ryggmärgen och dess hinnor
Meningitis spinalisRyggmärgsinflammation
Meningitis tuberculosa Tuberkulos
Meningocele  Missfoster och bildningsfel
Mercurialismus acutusVåldsam död
Mercurialismus chronicusVåldsam död, kroniska förgiftningssjukdomar
Metritis Livmoderinflammation
Metritis puerperalis Barnsängsfeber
MetrorhagiaLivmoderblödning
Metrorrhagia puerperarumHavandeskaps- och förlossningssjukdomar
Microcephalia Missfoster
MiserereTarmförträngning
MonomaniaSinnessjukdom
Monslruositates et alia vitia conformationis Missfosterbildningar
Monstrum Missbildning
Monstrum et vitium primae conformationisMissfoster och bildningsfel
Morbi organici hepatitis Lever denervation
MorbilliMässling
Morbus Addisonii Addisons sjukdom
Morbus Basedowii Basedows sjukdom
Morbus Brighti Brights sjukdom
Morbus coeruleusMissfoster
Morbus FriedreichiiNervsystemets sjukdomar
Morbus Hepatis Leversjukdom
Morbus Hussii Kronisk alkoholsjukdom
Morbus laryngis Strupsjukdom
Morbus maculosus WerlhofiiBlödningssjukdomar
Morbus MenieriÖronsjukdomar
Morbus mentalis Sinnessjukdom
Morbus ParkinsoniiSjukdomar i nervsystemet
Morbus prostatæ Blåskörtelsjukdom
Morbus saturninus Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Morbus Thomsenii Sjukdomar i nervsystemet
Morphinismus acutVåldsam död
Morphinsmus chronicusKroniska förgiftningssjukdomar
Mors e fame Svalt ihjäl
Morsus serpentun Olyckshändelser
Mortuus ante partum Död före födelsen
Mortuus intra partum Död under födelsen
Myelitis Nervsystemets sjukdomar
Myelitis Ryggmärgsinflammation
Myelitis et svinalis acuta et chronica Inflammation i ryggmärgen och dess hinnor
Myelomalacia Inflammation i ryggmärgen och dess hinnor
Myelomeningitis Inflammation i ryggmärgen och dess hinnor
Myelosclerosis Sjukdomar i nervsystemet
Myocarditis Hjärtinflammation
Myoma uteri Tumör i livmodern
Myotonia congenitaSjukdomar i nervsystemet
Myxoma Tumör, primitiv bindväv i hjärta
Myxosarcoma Cancer, sarkom
Narcotismus acut Våldsam död
Narcotismus chronicus Kronisk narkotisk förgiftning
Natus mortuus Dödfödd
NecrosisBenbrand
Necrosis ossiumBenbrand
Necusia Dissektionssår
Neoplasma malignum œsophagiMatstrupscancer
Nepheritis chronicaKronisk njurinflammation
Nephritis acutaAkut njurinflammation
Nephritis Njurinflammation
Nephrolithiasis Njur- och blåssten
Nephrorrhagia Sjukdomar i urinorganen
Neuritis Sjukdomar i nervsystemet
Neuritis alcoholicaKronisk alkoholsjukdom
Noma Tandköttsinflammation som övergår till Nekros
Oedema cerebriSjukdomar i nervsystemet
Oedema glottidisÖdem
Oedema laryngis.Ödem i struphuvudet
Oedema pulmonumBlodträngning och ödem i lungorna
Oesophagitis Matstrupsinflammation
Oesophagitis Sjukdomar i matsmältningsorganen
Omphalitis Medfödda sjukdomar
Omphalocele Medfödda sjukdomar
Oophoritis Sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Ophthalmia Ögoninflammation
Orchitis Testikelinflammation
Osteoma Godartad bentumör
Osteomalacia Försämrad benmetabolism
Osteomyelitis Beninflammation
Osteosarcoma Sarkom
Ostitis Beninflammation
Ostitis Osteomyelitis Beninflammation
Otitis Öroninflammation
Ouphoritis Äggstocksinflammation
Pachymeningitis Hjärn- och hjärnhinneinflammation
Panaritium Hud- och bindvävssjukdomar
Paralysia Förlamning
Paralysis agitans Sjukdomar i nervsystemet
Paralysis cordis Hjärtförlamning
Paralysis diphtheritica Difteri
Paralysis generalis Sinnessjukdom
Paralysis generalis Sjukdomar i nervsystemet
Parametritis Bäckeninflammation
Paranoia Sinnessjukdom
Paraplegia Nervsystemets sjukdomar
Paratyphlitis Blindtarmsinflammation
Parotitis epidemica Akuta infektionssjukdomar
Partus difficilis Abortus Svår barnsbörd
Partus difticilis Missfall och svår barnsbörd
Pelveoperitonitis Könsorganens sjukdomar
Pelveoperitonitis Abscessus pelvis Bäckeninflammation
Pemphigus (neonatorum)Blåsutslag
Perforatio intestini Kronisk njurinflammation
Perforatio septi cordis Missfoster och bildningsfel
Pericarditis Hjärnhinneinflammation
Perichondritis laryngea Strupsjukdom
Perinephritis Inflammation i bindväven
PerioophorititisBäckeninflammation
Periostitis Benhinneinflammation
Periostitis Benhinneinflammation
Periphlebitis Blodåderinflammation
Periproctitis Matsmältningsorganens sjukdomar
Perisalpingitis Bäckeninflammation
Peritonitis Bukhinneinflammation
Peritonitis puerperalis Barnsängsfeber
Perityphlitis Bukhinneinflammation
Pertusiss Kikhosta
Pharyngitis Matstrupsinflammation
Pharyngitis Bukhinneinflammation
Phlebectasia haemorrhoidesBlodåderinflammation
Phlebitis Blodåderinflammation
Phlebitis et periphlebitis, Varix Blodåderinflammation och - bråck
Phlegmone Abscessus Akut inflammation i mjuka vävnader
Phosphorism acut Akut förgiftning
Phthisis pulmonum et intestini Tuberkulos, lungorna och tarmarna
Phtisphorism chronicus Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Placenta præviaMissfall och svår barnsbörd
Pleuritis Lungsäcksinflammation
Pleuritis Empyema Lungsäcksinflammation - Brösthinneinflammation
Plumbismus acutus Akut förgiftning
Plumbismus chronicus Kronisk förgiftning av metalliska gifter
Pneumonia Lunginflammation
Pneumonia acuta Lunginflammation
Pneumonia catarrhalis Andningsorganens sjukdomar
Pneumonia chronica (tuberculosa)Andningsorganens sjukdomar
Pneumonia crouposa Lunginflammation
Pneumonia interst chron Sjukdomar i andningsorganen
Pneumonoconiosis Kroniska yrkespneumonier
Pneumothorax Luft i bröstsäcken
Podagra Gikt
Poliomyelitis Sjukdomar i nervsystemet
Polyarthritis rheumatica acuta Akut ledgångsreumatism
Proctitis Matsmältningsorganens sjukdomar
Prostatitis Blåskörtelförstoring
Præcipitatio Våldsam död
Pseudoleuchaemia Akut leukemi
Psoitis Inflammation i psoas-musklerna
Pustula malignaMjältbrand
Pyaemia Varfeber
Pyaemia Septichaemia Varfeber
Pyelitis Urinblåsinflammation
Pyopneumothorax Andningsorganens sjukdomar
Pyothorax Lungsäcksinflammation
Pyæmia Blodförgiftning
Rabies caninaVattuskräck
Rachitis engelska sjukan
Retentio urinaeUrinorganens sjukdomar
Retroflexio uteri gravidi Havandeskaps- och förlossningssjukdomar
Retroversio uteri gravidiMissfall och svår barnsbörd
Rheumat articul chron Sjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
Rheumatismus acutus vel chronicus Reumatism
Rheumatismus articularis acutusLedgångsreumatism
Ruptura (trauma)Våldsam död
Ruptura cordisKronisk hjärtsjukdom
Ruptura l Fractura Fraktur eller brott
Ruptura uteriHavandeskaps- och förlossningssjukdomar
Ruptura vaginaeHavandeskaps- och förlossningssjukdomar
Ruptura vesicæ urinariæ Urinorganens sjukdomar
Salpingitis Sjukdomar i de kvinnliga könsorganen
Salpingo-oophortis Äggstocks- och äggledarinflammation
Sarcoma Sarkom
Saturnismus acutus Våldsam död
Saturnismus chronicus Kroniska förgiftningssjukdomar
Scarlatina Scharlakansfeber
Scirrhus Cancer
Sclerema (neonatreum)Bindvadsförhårdning
Sclerema neonatorum Sjukdomar hos nyfödda
Sclerosis aortæPulsåderinflammation
Sclerosis cerebro-spinalis multiplex Sjukdomar i nervsystemet
Sclerosis lateralis amyo trophica Nervsystemets sjukdomar
Scoliosis Sjukdomar i rörelseorganen och bensystemet
Scorbutus Skörbjugg
Sepsis puerperalis Barnsängsfeber
Septichæmia Varfeber
Sequestrum Benbrand
Siderosis pulmonum Kroniska yrkespneumonier
Spasmi Muskelkramper
Spasmus glottidisStrupsjukdom
Sphacelus Kallbrand
Sphacelus Hud- och bindvävssjukdomar
Spina bifida Kluven ryggrad
Spina bifida Missfoster och bildningsfel
Spondylarthrocace Ben- och ledgångstuberkulos
Spondylitis Ben- och ledgångstuberkulos
Stenocardia Sjukdomar i blodomloppsorganen
Stenosis aortæ Organiskt hjärtfel
Stenosis laryngis Andningsorganens sjukdomar
Stenosis mitralis Organiskt hjärtfel
Stenosis oesophagiMatsmältningsorganens sjukdomar
Stenosis ostiorum cordis Organiskt hjärtfel
Stenosis pylori Matsmältningsorganenens sjukdomar
Strictura intgestini rectiTarmförträngning
Strictura oesophagiFörträngning av matstrupen
Strictura urethræSjukdomar i urinorganen
Strictura urethræUrinstämma
StrumaStruma
SubmeraidDrunkning
SubmersioDrunkning - självmord - mord - dråp
SuffocatioOlyckshändelse - självmord - mord - dråp
Suffocatio ex acido carbonico etcUtsläpp av koldioxid eller annan gas
SuicidiumSjälvmord
Supplicium legaleLegal avlivning
SuicidiumHängning
SuspendiumOlyckshändelse - självmord - mord - dråp
SynovitisLedgångsinflammation
SyphilisSyfilis
SyphilisVenerisk sjukdom
Syphilis acquisitaSyfilis (förvärvad)
acquisitaSyfilis (förvärvad)
Syphilis congenitaMedfödd syfilis
Syphilis inveterataSyfilis (förvärvad)
Syphilis NeonatriumVenerisk sjukdom
Tabes dorsalis Ryggmärgstvinsot, nervrot
Tabes mesaraica Kronisk inflammation i magen och i tarmarna
Tachycardia strumosa exophthalmica Sjukdomar i nervsystemet
Tabes dorsalis Stelkramp, förekommer hos nyfödda
Tetanus puerperalis Stelkramp, efter förlossningen
Tetanus Stelkramp
Tetanus trismus Stelkramp, oförmåga att öppna munnen
Throbosis Blodpropp
Thromboris Blodkärlstillstängning
Thrombosis, embolia Blodpropp
Tonsilltis Inflammation i mun och svalg
Tracheitis Luftstrupeinflammation
Tracheitis Strupsjukdom
Tracheitis membranacea Strypsjuka
Trichinosis Trikinsjukdom
Trismus Stelkramp
Trismus neonatorum Stelkramp, stelhet i käkmusklerna hos nyfödda
Tuberculosis Tuberkulos
Tuberculosis aliorum organori et t universalisTuberkulos i andra organ
Tuberculosis cerebri Meningitis tuberculosa Hjärntuberkulos
Tuberculosis miliaris acuta Tuberkulos i andra organ
Tuberculosis pulmonum Lungsot
Tuberculosis v phthisis pulmonum Lungsot
Tuberkulosis ossium et articulationum Ben- och ledgångstuberkulos
Tumor Tumör
Tumores alii Tumörer
Tussis convulsiva Kikhosta
TyphititisTarminflammation
Typhlitis Kronisk tarminflammation
Typhlitis perityphlitis Blindtarmsinflammation
TyphusNervfeber
Typhus abdominalisNervfeber
yphus entericus Fläcktyfus
yphus exanthematicus Fläcktyfus
Typhus petechialis Fläcktyfus
Typhus recurrens Akuta infektionssjukdomar
Uicus duodenni Magsår
Ulcus Hud och bindvävssjukdomar
Ulcus cruris Hud och bindvävssjukdomar
Ulcus intestiniSjukdomar i matsmältningen
Ulcus ventriculi Magsår
Urethritia (gonorrhoica)Akuta infektionssjukdomar
Uræmia Urinstämma
Uræmia Uremi
Variola Smittkoppor
Varioloides Smittkoppor
Variolæ, vaioloides Smittkoppor
Varix Blodåderinflammation
Veneficium Akut förgiftning - självmord - mord - dråp
Vitium arteriosclerosis cordisHjärtfel, åderförkalkning
Vitium cordis Hjärtfel
Vitium cordis congenitum Missfoster och bildningsfel
Vitium organicum cordis Organiskt hjärtfel
Vitium primae couformat Missbildning
Vitium prostatae Blåskörtelsjukdom
Volvulus Tarmvred
Vitium organicum cordis Organiskt hjärtfel
Volvulus Tarmförträngning
Vulnera et læsio nes in belloStridsskador
Vulnus Våldsam död
Ødema pulmonalis Vävnadsvätska i lungartären