"Fullständigt namn","Födelseort","Födelsedag","Militärtjänstgöring: Datum","Militärtjänstgöring: Plats","Stupad: Plats","Dödsdag","" "Karl* Heinrich Lass","Schleswig, Husumer Baum, Schleswig-Holstein, Tyskland","12 Okt 1912","1939","Tyska krigsmakten","Boulogne-sur-Mer, Frankrike","15 Jun 1944","M"